Zasedání představenstva Únor 2018

Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 21.2.2018 Hotel Berchtold Kunice

Přítomni : dle prezenční listiny představenstvo je usnášení schopné (přítomno 12 členů)

Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání.

Schvaluje :

  1. Zprávu o kontrole hospodaření za rok 2017.
  2. Sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč p. Mornsteinovi na úhradu startovného na Mezinárodním mistrovství ČR (29.9.2018 v Praze) a Mistrovství Evropy v Glasgow, Skotsko (ve dnech 14.-17.6.2018) dle žádosti Czech Masters Judo Club, z.s.
  3. Vystoupení společnosti SOS akciová společnost z ASBS ČR, z.s. k datu 28.2.2018 z důvodu prodeje společnosti

Ukládá :

  1. vicepresidentům p. Milanu Soukupovi a JUDr. Jiřímu Nováčkovi zpracovat návrh novelizace Směrnice č. 2 a tento předložit na výroční schůzi dne 21.3.2018 ke schválení
  2. vicepresidentovi p. Milanu Soukupovi připravit návrh seznamu hostů na oslavu 20. výročí založení ASBS ČR.

Bere na vědomí :

  1. informaci o došlých odpovědích od parlamentních stran na dopis USBS ČR (ANO 2011, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD)
  2. Informaci člena sektorové komise p. Jiřího Branta o jednání sektorové rady dne 15.2.2018
  3. Memorandum o zřízení Rady SPČR a HK ČR pro oblast soukromé bezpečností činnosti a pozvání na pracovní jednání k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících předpisů, které se uskuteční dne 20.2.2018.
  4. proškolení k práci se softwarem Codexis a přístupovým právům k jeho využívání.

Zapsal : Dr. Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník v.r.

president