Udělování cen prezidenta ASBS

Výsledkem spolupráce ASBS ČR o.s. a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je udělení cen prezidenta ASBS ČR o.s. nejlepším zpracovatelům bakalářských a inženýrských diplomových prací s tématikou Bezpečnostní technologie a systémy. Předávání cen ASBS o.s. proběhlo u příležitosti promocí konaných dne 10.7.2007 v aule Univerzity.