SMĚRNICE 7 – VYZNAMENÁNÍ ČLENŮ ASBS

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky z.s.

S M  Ě  R  N  I  C  E    č.  7

Vyznamenání členů ASBS ČR

         Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR z.s., jako samosprávná, výběrová a stavovská organizace, vyznamenává své členy za aktivní a iniciativní přístup, dělnou činnost ve spolku, jejich pobočkách nebo v orgánech, na základě návrhů jejich členů, níže uvedenými vyznamenáními.

         1.) čestný president ASBS ČR

 • vyznamenání je udělováno presidentům, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj asociace. Vyznamenání je udělováno po ukončení jejich funkčního období na návrh
  člena  ASBS ČR ;
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou členů představenstva ;
 • čestný president má právo účasti na zasedáních orgánů asociace hlasem poradním ;

         2.) čestný člen ASBS ČR

 • vyznamenání je udělováno členům asociace, a to po ukončení jejich členství na návrh člena asociace nebo nečlenům na návrh člena představenstva asociace ;
 • důvodem pro udělení je aktivní, dlouhodobá činnost ve prospěch asociace ;
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva ;
 • čestný člen  má právo účasti na zasedáních  asociace, bez hlasovacího práva ;

  Pozn. Vyznamenání jsou udělována písemnou formou, na graficky zpracovaném listu
  formátu A-4.

         3.) Vyznamenání Zlatý odznak

 • je  udělován za aktívní činnost a přínos pro asociaci členům asociace a nečlenům na návrh člena představenstva ASBS ČR ;
 • jeho udělení může být v souběhu  s ostatními vyznamenáními ;
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva ;

  Pozn. Vyznamenání je v provedení stříbra s celkovým pozlacením, určen pro viditelné nošení s písemným oprávněním o udělení.

         4.) Vyznamenání Zlatý odznak s diamantem

 • je  udělován za mimořádnou práci a trvalé aktívní činnost ve prospěch asociace členům asociace a nečlenům na návrh člena představenstva ASBS ČR ;
 • podmínkou jeho udělení je vyznamenání již Zlatým odznakem ;
 • jeho udělení může být v souběhu  s ostatními vyznamenáními ;
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva ;Pozn. Vyznamenání je v provedení stříbra s celkovým pozlacením a vloženým diamantem, určen pro viditelné nošení s písemným oprávněním o udělení a certifikátem o pravosti šperku.

         5.)  Odnětí vyznamenání

 • vyznamenání může být odňato vyznamenanému, který hrubým způsobem poškozuje zejména dobré jméno spolku nebo jejich orgánů ;
 • odnětí schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva spolku ;

     Představenstvo spolku je v souladu se stanovami oprávněno rozšířit navrhovaná vyznamenání. Vyznamenání jsou předávána osobně, zejména na zasedáních představenstva a při slavnostních příležitostech konaných spolkem. S udělenými vyznamenáními, nebo s jejími návrhy, seznámí představenstvo sněm firem a zajistí jejich zveřejnění na www stránkách spolku.

    Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 21.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

                                                                                  JUDr. Jiří Kameník v.r.

                                                                                          president

S-ASBS ČR – směrnice č. 7 – Vyznamenání 2015