SMĚRNICE 2 – PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky z.s.

Směrnice č. 2

Příspěvkový řád

1. Členové řádní

  • vstupní poplatek

    za profesní sdružení (živnostenské společenstvo) …………..  10 000.- Kč 

    za každého člena profesního sdružení dále ……………………       200.- Kč

    za každého člena individuálního ……………… …………………     1 000.- Kč

  

    U kolektivních členů hradí zápisné profesní sdružení jak za sdružení, tak i za svoje jednotlivé členy.

    Členové a kandidáti členství individuální hradí zápisné přímo, každý sám za sebe.

  • měsíční členský poplatek

        fyzická osoba a právnická osoba dle obratu :

        obrat do       1 mil. /rok  …………………………………………….       500.- Kč/měs.

        obrat do     10 mil. /rok  ……………………………………………..   1 000.- Kč/měs.

        obrat do     20 mil. /rok  …………………………………………….    1 500.- Kč/měs.

        obrat do     30 mil. /rok  …………………………………………….    2 000.- Kč/měs.

        obrat do     50 mil. /rok  …………………………………………….    3 000.- Kč/měs.

        obrat do   100 mil. /rok  …………………………………………….    4 000.- Kč/měs.

        obrat vyšší                     …………………………………………….     5 000.- Kč/měs.

  

    Člen spolku má za povinnost zaslat Asociaci do 31.července „Dotazník člena ASBS ČR“ o ročním obratu za předcházející kalendářní rok dosažený u živností „Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“.

    Dle takto nahlášeného ročního obratu si každý člen a kandidát členství vypočítá sám výši měsíčního členského poplatku.

ASBS ČR vychází při kontrole správnosti finanční částky za členské poplatky z Členské přihlášky každoročně aktualizované písemným sdělením člena.

Příspěvek za příslušný měsíc je splatný do 25.-tého dne v měsíci tak, že obrat za uplynulý kalendářní rok je základem pro výpočet členského příspěvku počínaje měsícem červencem. Zaplacení příspěvků a jejich výpočet je člen povinen v případě pochybnosti prokázat, a to na základě písemné výzvy ze strany spolku.

Výpočet výše měsíčního členského poplatku u nově vzniklých firem vychází z předpokládané výše dosahovaného obratu. Zájemci o členství ve spolku vyplývá povinnost před projednáváním jeho přihlášky za řádného člena spolku mít uhrazen vstupní poplatek a první měsíční členský poplatek.

2.  Členové přidružení

  • zápisné

     za profesní sdružení (živnostenské společenstvo)  …………………. 15.000,- Kč

     za každého člena profesního sdružení dále  …………………………..    1 000,- Kč

     

  • členské příspěvky

     fyzická osoba  …………………………………………………………………  2.400,- Kč/rok

     právnická osoba  ……………………………………………………………..  6.000,- Kč/rok    

     profesní sdružení za každého člena ………………………..  2.400,- Kč/rok

3. Úhrada členských poplatků

U kolektivních členů hradí členské poplatky profesní sdružení jak za sdružení, tak i za svoje jednotlivé členy na účet Asociace.

Členové individuální a zájemci o členství hradí členské poplatky přímo na účet spolku, každý sám za sebe.

    Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 2.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

                                                                                        JUDr. Jiří Kameník v.r.

                                                                                                    president

S-ASBS ČR – Směrnice č. 2 – Příspěvkový řád 2015