ROZHOVOR V ČT K PROJEDNÁNÍ ZÁKONA O SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH

Dne 20.4.2016 byl ve STUDIU 6 v ČT hostem prezident ASBS ČR, JUDr. Jiří Kameník a odpovídal na otázky týkající se návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který poslanci projednali v prvním čtení.

Přetočte prosím video umístěné v dolní části okna na čas 82:53.