Program celostátního sněmu ASBS

P R O G R A M

na 8. celostátní setkání členských firem a sněmu delegátů

Datum: 06.05.2010 Místo konání: Muzeum Policie ČR v Praze 2 – Ke Karlovu 2 Čas: od 9:30 - 16:30 hod. 09:00 – 09:30 prezentace + coffee break 09:30 přivítání členů a hostů, úvodní slovo presidenta JUDr. Jiří Kameník  diskuse k jednotlivým bodům v programu Jaroslav Štefek  Zpráva o činnosti ASBS ČR od posledního sněmu JUDr. Jiří Kameník  Vyhlášení mandátu – hlasování o schválení účasti mandátní komise 10:00 Zpráva o stavu financí Petr Petřík  Rozpočet na rok 2010 – schválení Sněmem Petr Petřík  Plán činnosti na rok 2010 – schválení Sněmem Miloš Světlík  Schválení závěrečné zprávy o hospodaření, schválení další strategie JUDr. Jiří Kameník a vývoje ASBS ČR 11:30 přestávka + občerstvení + možnost prohlídky Muzea Policie 13:00 – 14:30 vystoupení hostů – pokračování v programu  školící část – diskuse k problému současné legislativy v oblasti JUDr. Jiří Kameník školení a zkoušení zaměstnanců – Živnostenský zákon 14:30 – 15:00 přestávka 15:00 – 16:00 diskuse k problematice legislativní přípravy pro obor komerční JUDr. Jiří Kameník bezpečnost Zpráva o stavu trhu SBS Mgr. Radek Zapletal 16:30 předpokládané ukončení Sněmu JUDr. Jiří Kameník President ASBS ČR o.s.

Součástí celostátního setkání členských firem a Sněmu delegátů je i prezentace firem a hostů.