Program celostátního sněmu ASBS

P R O G R A M

na 8. celostátní setkání členských firem a sněmu delegátů

Datum: 06.05.2010

Místo konání: Muzeum Policie ČR v Praze 2 – Ke Karlovu 2

Čas: od 9:30 – 16:30 hod.

09:00 – 09:30 prezentace + coffee break

09:30 přivítání členů a hostů, úvodní slovo presidenta JUDr. Jiří Kameník

 diskuse k jednotlivým bodům v programu Jaroslav Štefek

 Zpráva o činnosti ASBS ČR od posledního sněmu JUDr. Jiří Kameník

 Vyhlášení mandátu – hlasování o schválení účasti mandátní komise

10:00 Zpráva o stavu financí Petr Petřík

 Rozpočet na rok 2010 – schválení Sněmem Petr Petřík

 Plán činnosti na rok 2010 – schválení Sněmem Miloš Světlík

 Schválení závěrečné zprávy o hospodaření, schválení další strategie JUDr. Jiří Kameník

a vývoje ASBS ČR

11:30 přestávka + občerstvení + možnost prohlídky Muzea Policie

13:00 – 14:30 vystoupení hostů – pokračování v programu

školící část – diskuse k problému současné legislativy v oblasti JUDr. Jiří Kameník

školení a zkoušení zaměstnanců – Živnostenský zákon

14:30 – 15:00 přestávka

15:00 – 16:00 diskuse k problematice legislativní přípravy pro obor komerční JUDr. Jiří Kameník

bezpečnost

Zpráva o stavu trhu SBS Mgr. Radek Zapletal

16:30 předpokládané ukončení Sněmu

JUDr. Jiří Kameník

President ASBS ČR o.s.

Součástí celostátního setkání členských firem a Sněmu delegátů je i prezentace firem a hostů.