Připomínky k tvorbě zákona o bezpečnostních službách

Do zaheslované části webových stránek ASBS byly uloženy připomínkyUnie soukromých bezpečnostních služeb, o.s. k tvorbě návrhu zákona o bezpečnostních službách po prvním kole. Dne 6. září 2011 se bude konat koordinační schůzka zástupců oboru, MV ČR a poslanecké sněmovny. O jednání bude podrobná informace na školení dne 15. a 16. 9. v Jihlavě.