Pozvánka na celostátní sněm

 

President

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o. s.

si Vás dovoluje pozvat na

8. celostátní setkání členských firem a Sněmu delegátů ASBS ČR o.s.

které se bude konat dne 06.05.2010 od 09:30 hod. v prostorách Muzea Policie ČR, ulice Ke Karlovu v Praze 2.

Setkání se koná v souladu se Stanovami a  plánem činnosti na 1. pololetí pro

rok 2010. Jedním z bodů v programu je předávání filmu ASBS ČR a zhodnocení činnosti Asociace v roce 2009.

V prostorách Muzea bude připraveno pro účastníky prohlídka Muzea a pohoštění.

Prosím potvrďte svoji účast na níže uvedený e-mail.

Těším se na setkání s Vámi.

JUDr. Jiří Kameník

President ASBS ČR o.s.