Pozvánka na celostátní sněm

 

President

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o. s.

si Vás dovoluje pozvat na

8. celostátní setkání členských firem a Sněmu delegátů ASBS ČR o.s.

které se bude konat dne 06.05.2010 od 09:30 hod. v prostorách Muzea Policie ČR, ulice Ke Karlovu v Praze 2. Setkání se koná v souladu se Stanovami a  plánem činnosti na 1. pololetí pro rok 2010. Jedním z bodů v programu je předávání filmu ASBS ČR a zhodnocení činnosti Asociace v roce 2009. V prostorách Muzea bude připraveno pro účastníky prohlídka Muzea a pohoštění. Prosím potvrďte svoji účast na níže uvedený e-mail. Těším se na setkání s Vámi. JUDr. Jiří Kameník President ASBS ČR o.s.