Nejlepší kvalita za nejlepší cenu

„Nejlepší kvalita za nejlepší cenu“
– národní konference CoESS v Praze

Dne 25. ledna 2007 se v pražském hotelu Corinthia Panorama uskutečnila za účasti cca 50 delegátů a hostů národní konference k manuálu „Nejlepší kvalita za nejlepší cenu“, organizovaná Unií soukromých bezpečnostních služeb ČR ( USBS ČR ) jménem CoESS ( Confederation of European Security Services ) s podporou Evropské komise.

Presentaci předmětného manuálu ( příručky ) o udělování zakázek z veřejného sektoru soukromým bezpečnostním firmám uvedla Zpráva o stavu trhu soukromých bezpečnostních služeb za rok 2004 – 2005 s přihlédnutím k aktuálním údajům roku 2006, doplněná vystoupeními oficiálních hostů k řešené problematice z pohledu jejich zkušeností.

Přínosem byly zejména, mimo diskusní příspěvky účastníků z řad zahraničních i domovských partnerů, Security Clubu, ASBS ČR a jejich zákazníků, vystoupení zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů a státní správy, reprezentované zejména předsedou bezpečnostního výboru dolní sněmovny ČR.

Vedle negativních závěrů zprávy o stavu trhu SBS v ČR a tomu podpůrné diskuse bylo jako pozitivní přijato účastníky dojednání termínu návazného pracovního přijetí zástupců USBS ČR na úrovni bezpečnostního výboru sněmovny k projednání stavu trhu SBS v ČR a přislíbení projednání stávající neuspokojivé situace platových podmínek pracovníků SBS po linii odborů.

Konference se uskutečnila jako součást nadnárodního projektu, který vyvrcholí závěrečným zasedáním v SRN ještě v průběhu letošního roku a jehož cílem bude shrnutí výsledků jednotlivých národních konferencí na úrovni Evropské unie.

V Praze dne 25.1.2007
Josef Dvořák
dopisovatel ASBS ČR