Návrh zákona o SBS po vypořádání

Do zaheslované části pod dokumenty, smlouvy byla pro členy ASBS uložena důvodová zpráva a návrh zákona, který zpracovala legislativní komise MV ČR. Jedná se o první kolo, kde byly vznesené připomínky zapracovány do návrhu zákona o SBS.