Nabídka výrazného zlevnění telefonického provozu pro Vaše firmy

Vážení členové ASBS ČR,

obracím se na Vás s nabídkou výrazného zlevnění telefonického provozu pro Vaše firmy, Vás a Vaši rodinu a Vaše zaměstnance.
Presidium ASBS ČR po čtyřměsíčním jednání se zástupci mobilního operátora T-Mobile dospělo k závěru, že by mohla být cestou ASBS ČR získána významná sleva pro jeho členy. Posouzení slev můžete provést sami neboť nabídka je uložena na sekretariátu ASBS ČR.

Představenstvo dne 24.3.2005 podrobně rozebralo jednotlivé výhody, které by byly dosaženy podpisem „Rámcové smlouvy“ s operátorem T-Mobile. Tato smlouva svou nabídkou předčí i postavení VIP klientů T-Mobile. Jde skutečně o mimořádnou akci, která nám členům může umožnit telefonické volání mezi sebou za cca Kč 0,80.

Jako president společenství, kterému byla tato výhoda umožněna, se stávám garantem této akce. Garantova smlouvu však mohu jen na základě skutečného zájmu Vás členů, neboť tím do určité míry riskuji případné finanční ztráty ASBS ČR. Podotýkám, že je to nabídka i pro stávající zákazníky T-Mobile, kterým se tak provoz zlevní.

Proto se obracím na všechny členy ASBS ČR, aby písemně (faxem) sdělili zda Vaše firma se do této akce zařadí a s jakým počtem telefonních čísel, finančním objemem (průměrné měsíční platby).

Termín pro Vaše písemné vyjádření je nejpozději do 7.4. 2005. Své odpovědi adresujte na sekretariát ASBS ČR nebo faxem: 222711661.
Na jakékoliv dotazy Vám odpovím osobně nebo se obraťte na vicepresidenta pana Petra Kříže.

S pozdravem

JUDr. Jiří Kameník
president ASBS ČR