Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 – dokumenty ve formátu DOC

Veškeré dokumenty týkající se Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 naleznete zde ke stažení ve formátu DOC Návrh usnesení vlády České republiky Předkládací zpráva Důvodová zpráva Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 Předložení pro schůzi vlády Příloha č.1 Příloha č.2