Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 – dokumenty ve formátu DOC

Veškeré dokumenty týkající se Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 naleznete zde ke stažení ve formátu DOC

Návrh usnesení vlády České republiky
Předkládací zpráva
Důvodová zpráva
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013
Předložení pro schůzi vlády
Příloha č.1
Příloha č.2