ISET 2006

13. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb
Brno 16.-19. května 2006

V duchu motta „Ochrana života, zdraví a majetku“ proběhly v rámci brněnského výstaviště ve shodném termínu tři mezinárodní veletrhy : ISET ( bezpečnostní technika a služby ), PYROS ( požární technika ) a INTERPROTEC ( prostředky osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí ), považované profesionály za „jedničku“ ve svém oboru v rámci střední a východní Evropy.

K dispozici několika desítkám tisíc návštěvníků, z nichž většina rozhoduje nebo se podílí na investicích firem, zde byla řada špičkových prezentací vystavovatelů bezpečnostního průmyslu včetně organizačních složek, zastoupených v případě bezpečnostních agentur mj. Asociací soukromých bezpečnostních služeb České republiky ( ASBS ČR ) a jejím prostřednictvím Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR ( USBS ČR ), a to za neopomenutelné propagace jejich společného členství v mezinárodní organizaci bezpečnostních firem CoESS.

Nedílnou součástí čtyřdenního programu ISET byla i 4. mezinárodní konference Krizový Management „Bezpečnost – Připravenost – Ochrana obyvatelstva“ včetně semináře o kamerových systémech.

Mimo již obligátní prezentaci ASBS ČR, byly v rámci uskutečněných osobních kontaktů reprezentantů, vytvořeny např. na podkladě jednání víceprezidenta asociace p. Miloše Světlíka s generálním manažerem BVV perspektivní podmínky budoucí spolupráce na úrovni vzájemné propagace mezi ASBS ČR, BVV a Universitou Tomáše Bati ve Zlíně ( UTB ).

Josef Dvořák