COESS NEWSFLASH září 2008

Překlad COESS NEWSFLASH září 2008

Zprávy od členů federací

1. Coess obdržel přihlášku od portugalské asociace, přihláška byla přijata. Toto členství se stává aktivní od 1.1.2009.

2.Holandská asociace bude provádět revizi etického kódu chování, který byl platný pro všechny agentury, potom, co ho holandské ministerstvo spravedlnosti deklarovalo jako závazné. Poslední evaluace ukázala potřebu jeho obnovy od r. 2009.

3. Norsko

Norsko má 12.000 zaměstnanců v privátní bezpečnosti včetně zaměstnanců na dočasný úvazek jako jsou studenti atd.V září 2008 policie registrovala 246 společností privátní bezpečnosti v krajině. V Oslu je jich 44. 4 hlavní společnosti reprezentují 75% trhu. Ostraha v Norsku nesmí nosit střelné zbraně, ani policajti nesmí nosit zbraně mimo výkon služby.

V listopadu 2007 norské ministerstvo spravedlnosti a policie ustanovilo pracovní skupinu pro projednávání a iniciaci změn zákona o soukromé bezpečnosti. Členem této skupiny byla i norská asociace spolu s organizací Bezpečností ostraha“. V roce 2008 tato skupiny oficiálně předala návrh Ministerstvu spravedlnosti a policie. Z navrhovaných změn:

  • prodloužena doba tréninku pro základní trénink
  • národní elektronický registr pracovníků ostrahy, který se administruje policií
  • povinnost policie informovat manažment bezpečnostních společností v případě že, je takový zaměstnanec uvězněn nebo ve vyšetřování pro zločin

Norský standard. Institute uvedl nový standard ohledně všeobecných smluvních podmínek pro manuální bezpečnostní služby. Dodatek k tomuto standardu, specifické regulace ohledne CIT služeb(cash in transit a cash handling).

Leden 2008, Norská asociace sbírá připravuje statistická data ohledně norského sektoru privátních bezp. Služeb je to poprvé, co takové informace jsou sbíraná na národní úrovni. Na tomto projektu se spolupracuje s bezpeč. agenturami, policií, národním stat. úřadem atd.Základní data mají být k dispozici v dubnu 2009.

4. Coess děkuje bulharské členské federaci, za to že hostovali roční všeobecné shromáždění v Sofii. Byla to úspěšná a informační událost. Příští rok se toto setkání bude konat v Bruselu 1-2.10. 2009.

5. Coess se 16.9. zúčastnil přípravného mítinku, které vedlo k fóru 29.9. , zaměřeného na publikaci „Best value – Nejlepší hodnota“, publikované 4 sektory – privátní bezpečnost, čístírny, oblečení-textil, stravovací služby). Tato příručka je v současnosti připravovaná Evropskou komisí na sociální zvážení.

6. Pracovní komise CIT se 5.9. zaměřila na regulaci euro mincí, iniciativy Evr. Komise na CIT harmonizaci a bezpečnostní trendy.

7. 24.9. v Sofii, organizovala pracovní komise- ostraha mítink, probíraná témata: současná situace v EU a CEN projekty, návrh budoucí EU harmonizace, definice privátní bezpečnosti, metodologie souhrnných statistik, zaměření pro rok pracovní komise na rok 2009.

8. 24.9. v Sofii, organizovala pracovní komise – soudržnost mítink, probíraná témata: prezentace zpráv z různých zemí, současné a budoucí výzvy a zaměření komise v roce 2009.

9. pracovní komise – elektronické sledování, témata: přehled inventáře/databáze monitorujících spojení, navázání na pracovní skupinu CENELEC

Zprávy z ASSA –I (mezinárodní asociace služeb letecké bezpečnosti)

1. Analýza 6 největších evrop.center za prvních 7 měsíců 2008 ukázala, že Alitalia Řím Fuimicino základna převzala prvenství od Madridu jako nejrychleji rostoucí centrum. Rast Madridu se zpomalil jako důsledek zpomalení ekonomiky ve Španělsku a uvedením v provoz rychlodráhy na jedné z nejfrekventovanějších drah do Barcelony.

2. Analýza osobní letecké dopravy v 8 hlavních evrop. zemích ukázala zpomalení v srpnu 2008. Jedná se o méně častou situaci, která je ovlivněna vysokými cenami paliva a ekonomickou situací v Evropě.

3. 27.-29.10.2008 se v Berlíně bude konat výstava- Airport Exchange, s největšími průmyslovými dodavateli, poslední inovace ve vybavení, technologiích a službách.

4. 29.9.2008 na sumite v Marseille byla podepsána dohoda o letectví mezi EU a Indií,která má obnovit právní určitost bilaterálních dohod o leteckých službách mezi Indií a zeměmi EU a posílit Eu-India letecké vztahy.

Zprávy z EU

1. Ústavní soud v České republice je připraven zhodnotit Lisabonskou dohodu a rozhodnout zda-li je v souladu s ústavou. Pavel Rychetský řekl, že očekává zaměření soudu na 7 pasáží, proti kterým je námitka. Není možné teď říci, jak dlouho soudci tuto problematiku budou rozhodovat.

2. Finsko a Švédsko obnovují diskusi o vstupu do NATO, jako ohlas na zákrok Ruska v Gruzínsku

3. Vůdci EU pozastavují hovory s Moskvou o rozšířeném partnerství a spolupráci jako ohlas na akci v Gruzii. Tyto hovory měli začít 16.9.2008.

4. 2.9.2008, úřad pro bezpečnostní průmysle v UK vydal „Ohodnocování zásahů“, který obsahuje informace o návrhu vlády o licencování privátních vyšetřovacích služeb a agentů. Tento dokument potvrzuje úmysl ministrů vytvořit systém licencování založeném na kompetenci.

5. Možný status kandidáta do EU pro Srbsko v roce 2009, pokud Srbsko bude splňovat podmínky.

6. Evropský soud rozhodl,že rada ministrů porušuje lidská práva tím, že dává na lidi a tzv. černou listinu teroristů. Bylo zjištěno, že tito lidé, na základe rozhodnutí Spojených národů, nemají právo být vyslyšeni ani právo právního prověření. Rada má 3 měsíce vyřešit tuto otázku, nebo listina bude anulována.

7. Dopravní rada schválila 4.9. 2008 5 ze 7 legislativních správ pro zlepšení bezpečnosti dopravy na moři a vyhnutí se nehod jako té při potopení ropných tankerů Erika a Prestiž. Zbylé návrhy,týkající se povinnosti země zajistit , že lodě pod její vlajkou splňují určité bezpečnostní standardy, byly blokovány skupinou členských států.

8. Irská vláda zvažuje možnost nezúčastnit se evropské bezpečnostní a obranné politiky v pokusu udělat Lisabonskou smlouvu více přijatelnou pro veřejnost.

9. Srbsko překonalo další překážku na cestě k členství v EU ratifikací dohody nabízející zemi bližší obchodní smlouvy a jednodušší cestování v EU.

10. Francouzské prezidentování v EU chce přinést bezpečnostní balíček a prosincový sumit, která směřuje k větší provázanosti bezpečnostní a obranné politiky s NATO.

11. Zavádění směrnice o službách vstupuje do rozhodné fáze. Tříleté zavádění směrnice končí v prosinci 2009. Členské státy do této doby musí převést nařízení do národního zákonodárství a zavést několik praktických opatření. Zavedení směrnice by mělo ulehčit život koncovým spotřebitelům, hlavním příjemcům, zákazníkům, vytvořit více konzistentní a transparentní podmínky pro jednu z nejdůležitějších oblastí ekonomické aktivity EU – v sektoru služeb.

12. 16.9. 2008, oslavila Evropská komise zavedení Evropského týdne mobility, vyzívající občany opustit svá auta a ulehčit tak městu od znečistění.

13. 16.9.2008, evrop. supervisor pro ochranu dat přijal názor na návrh pro rozhodnutí o zavedení elektronického informačního systému trestného rejstříku. Supervisit podporuje tento návrh, další garance ochrany dat mají kompenzovat nedostatky v právním rámci o ochraně dat na poli spolupráce mezi policií a právními autoritami, zdůrazňuje efektivní koordinaci v systéme ochrany dat, které zahrnují autority členských států a komise jako poskytovatele běžné komunikační infrastruktury.

14. Parlament neschvaluje odolnost zemí vůči pravidlům k větší bezpečnosti na moři. Hlavní požadavky parlamentu jsou:

  • udělat přísná pravidla ohledně povinností země zajistit , že lodě pod její vlajkou splňují určité bezpečnostní standardy
  • zpřísnit pravidla pro odpovědnost lodních operátorů
  • zpřísněné lodní inspekce v přístavech
  • pojmenování nezávislé autority v každé krajině, odpovědné za reakce v případě nehod na moři.

15. Ministři vnitra EU formálně podpořili Evrop. pakt o imigraci a asylu. Pakt zahrnuje politické línie pro oblasti jako imigrace, kontrola hranic, asyl, spolupráce se zeměmi původu a dopravy. Ti, kteří zůstanou v EU bez potřebných dokumentů budou nuceni opustit zemi. Ti, co hledají asyl budou muset ve větším předstihu žádat o svůj asyl. Tato dohoda teď putuje do rukou vlád pro finální schválení, mítink 15-16 10. 2008.

16. Vice-prezident evropské komise odpovědný za svobodu, bezpečnost a spravedlnost se rozhodl zahájit širokou veřejnou konzultaci jako součást diskuse o definici priorit pro další periodu v 2010. Příspěvky jsou vítány do 20. listopadu 2008.

17. Evrop. unie chce přesunout více dopravy na moře, kvůli znečišťování a nárůstu dopravy na silnicích, skleník. efektu.

18. 29.9.2008 na druhém ročním samitu v Paříži se delegáti zaměřili na strategie proti diskriminaci, zabývali se návrhem Evrop. komise z července 2008 rozšířit existenci EU ochrany proti diskriminaci na oblasti jako přístup ke zboží, službám, vzdělání a zdr. péči.

19. Stínový ministr zahraničí v UK se zavázal, že Lisabonská smlouva vejde ve veřejné hlasování pokud se konzervativci dostanou k moci. Proces ratifikace byl formálně ukončen v červenci. Text měl vejít v platnost před evrop. volbami v červnu 2009, ale jeho odmítnutí v Irsku přineslo další otázky.

20. Očekávána inflace v Evropě v září 2008 je 3.6 % podle Eurostatu. Inflace v srpnu byla 3.8%.

21. Evropský výzkum bezpečnosti pro bezpečnější svět. Nový výzkumný projekt, ve kterém jsou zaangažovány 23 evrop. bezpečnostních úřadů a jedna agentura Spojených národů.