Celostátní setkání členských firem ASBS únor 2007

V souladu se stanovami a plánem činnosti Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky se dne 22. února 2007 uskutečnilo v prostoráchmuzea Policie ČR v Praze již páté celostátní setkání zástupců členských firem, zahrnující programově vedle společenského zaměření i pracovní jednání každoročního sněmu delegátů jako vrcholového orgánu asociace.

Organizačně se osvědčilo programové uspořádání, které vedle oficiálně projednávaných záležitostí se průběžně prolínalo s neoficiální diskusí přítomných zástupců členských firem, vedení asociace a hostů v rámci volně přístupných prostor muzea jakož i občerstvení zabezpečovaného profesionální kateringovou firmou.

Sněm delegátů hlasováním jednoznačně schválil programovou orientaci a činnost vedení asociace v roce 2006 a zároveň podpořil plán činnosti včetně příslušného rozpočtu asociace na rok 2007.

Vyvrcholení setkání proběhlo formou slavnostního předání certifikátů členským firmám pro rok 2007 v duchu proklamovaného „ Firma je profesní a prověřenou prestižní organizací dle norem EU“.

Josef Dvořák
dopisovatel ASBS ČR