Zasedání představenstva Červen 2018

Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 27.6.2018 Hotel Berchtold Kunice Přítomni : dle prezenční listiny představenstvo je usnášení schopné (přítomno 13 členů z 18) Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání. Schvaluje : Zaplacení částky… Více zde