Usnesení z celostátního sněmu 2018

Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 21.2.2018 Hotel Berchtold Kunice   Přítomni : dle prezenční listiny  představenstvo je usnášení schopné (přítomno 12 členů)         Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání.   Schvaluje :… Více zde