Návrh zákona o SBS po vypořádání

Do zaheslované části pod dokumenty, smlouvy byla pro členy ASBS uložena důvodová zpráva a návrh zákona, který zpracovala legislativní komise MV ČR. Jedná se o první kolo, kde byly vznesené připomínky zapracovány do návrhu zákona o SBS.

Konference IDET

ÚVOD: Můj příspěvek do mezinárodní konference o bezpečnostním managementu a společnosti zdůrazňuje činnost specifické skupiny fyzických a právnických osob působících v oblasti bezpečnosti

6. Sněm ASBS ČR

6.SNĚM ASBS ČR, konaný dne 15.května 2008 v Brně Dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté, dovolte, abych v tuto chvíli oficiálně zahájil 6. sněm firem sdružených v Asociaci soukromých bezpečnostních služeb České republiky.

Poptávka

Zabezpečení areálů v Praze přes PCO Poptáváme společnost na zabezpečení areálů v Praze přes PCO bližší informace podáme osobně v sídle naší společnosti