Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky

1 Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky logo_asbsAsociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. (ASBS) sdružuje subjekty, podnikající v oblasti poskytování privátních bezpečnostních služeb. ASBS pomáhá svým členům vytvářet vhodné legislativní, ekonomické a společenské podmínky pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob. V období od ledna 2011 do prosince 2013 probíhala realizace projektu na vzdělávání zaměstnanců členů ASBS, který byl financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu se podařilo podpořit cílovou skupinu,3 jež měla více než 2000 osob. Tato vybraná skupina měla možnost se během 3 let účastnit školení v manažerských, komunikačních, odborných dovednostech a zvýšit svou kvalifikaci při práci se základními IT programy. Největší zájem byl o odborná školení, která v důsledku změn v legislativě jsou pro totoodvětví nutná a nezbytná. I přes skutečnost, že se nepodařilo zrealizovat veškerá školení, došlo k naplněníprojektových cílů a očekávanému přínosu pro cílovou skupinu, členské organizace a ASBS v důsledku posílení pozice na trhu a celého odvětví bezpečnostních služeb Název projektu: Rozšíření portfolia obecných  i odborných znalostí zaměstnanců členů Asociace soukromých bezpečnostních služeb zvýšením jejich adaptability a konkurenceschopnosti členských firem Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00041