Aktualizace kontaktů Orgánů asociace, přesněji Prezidium, Představenstvo a Kontrolní a etická komise.

20. června 2022 proběhla aktualizace kontaktů Orgánů asociace.