7. sněm ASBS ČR o.s.

President Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o. s. si Vás dovoluje pozvat na

7. celostátní setkání členských firem a Sněm delegátů ASBS ČR o.s.

které se bude konat dne 05.03.2009 v prostorách Muzea Policie ČR, ulice Ke Karlovu v Praze 2. Začátek presentace v 09.30 hod. . Zahájení sněmu 10.00 hod. předpokládané ukončení sněmu 14.30 hod. V prostorách Muzea bude připraveno pro účastníky prohlídka Muzea a pohoštění. Setkání se koná v souladu se Stanovami a plánem činnosti na 1. pololetí pro rok 2009. Jedním z bodů v programu je předávání Certifikátů na rok 2009, volba presidenta a presidia a zhodnocení činnosti Asociace k jejímu X. výročí založení. Prosím potvrďte svoji účast na níže uvedený e-mail. Těším se na setkání s Vámi. JUDr. Jiří Kameník President ASBS ČR o.s Pro předsedy KP ASBS ČR je sraz v 09.00 hod. v malém sále Muzea Policie – krátké představenstvo Upozorňuji předsedy KP , že na sněm musí pobočka delegovat svého delégáta a je potřebné provést v pobočkách volbu tohoto delegáta, který má právo hlasovat i pro případ, že bude delegátem předseda KP!!!!! V Praze dne 4. února 2009